Health&care

Spread the love

HOSPITALS IN KARIMNAGAR

 

Health&care

SURABI MULTI SPECIALITY HOSPITAL
Dr.THIRUPATHI. M.D(GEN.MED)
Address:Amedkar Road,OPP:Dr Yakaiah Hospital,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:092470 03388

VIJAYA HOSPITAL
Dr.JEYARAMAN.MD.DM(NEURO)
Address:Amedkar Road,OPP:ICICI Bank,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: 0878 649 9044

RENNE ORTHO&SPINE CARE HOSPITAL
Dr.BANGARI SWAMY.MS.MCH(ORTHO),FRCS
Address:#3-7-1&2Indranagar,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone: 0878 223 7888/2262888,2247888|info@reneehospital.com

RENNE GYNIC CENTER
Dr.RAJANI PRIYADARSHINI.MS.OBG
Address:Behind Civil Hospital,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone: 0878 223 7888

PADMAVATHI HOSPITAL
Dr. PRABAKAR REDDY.M.S (ENT)
Address:Beside Renee Hospital,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: 0878-2261736,2233790. Cell: 98490 59424.

MADAVI NURSING HOME
Dr.VIJAYAMOHAN REDDY.M.D(GEN.MED)
Address:Amedkar Road,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

PURNALAXMI HOSPITAL
Dr.ANANTHA REDDY.MD.DM(NEURO)
Address: Bedide TV center, court circle, Karimnagar, Telanagana-505001.
Phone:

SS CRITICAL CARE
Dr.SRIKANTH REDDY. M.D(GEN.MED)
Address:Amedkar Road,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

SURYACHEST CLINIC
Dr.VINAY KUMAR.MD (CHEST)
Address:Civil Hospital Road,Karimnagar, Telanagana-505001.
Phone:0878 645 0797

SRI VENKATESHWARA KINDNY CENTER
Dr.YAKAIAH.MS MCH (UROLOGY)
Address:Amedkar Road,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:+(91)-878-2222777

SRR GASTRO AND LIVER SUPER SPECIALITY HOSPITAL
Dr.G.M.KIRAN.MD.DM(GASTRO)
Address:Sharma Nagar,Near Manchiryal Circle,Peddapalli Road,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

APPLE DIYAGNOSTIC CENTER
Dr.KOUSHIK.MBBS.,DNB(RADIOLOGY)
Address:Amedkar Road,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:092463 43704