Health&care

Spread the love

HOSPITALS IN KARIMNAGAR

KESHAVA E N T HOSPITAL
Dr.RAMANA CHARY
Address: : Beside  Civil Hospital,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:

AKHIRA  HOSPITAL
Address: : Opp:District Court:,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:

SANTHOSH  EYE HOSPITAL
Dr.DEVENDER REDDY
Address:Raja Theater Lane,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: 0878 2249955,3201790.

SAI RAJA DIAGNO CENTER
Dr.RAM KIRAN
Address:Amedkar Road ,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

R K DIABETIC CENTER
Dr.RAJANIKANTH
Address:Amedkar Road ,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

SHIVANANDA CHILDREN HOSPITAL
Dr.VIJAYENDER REDDY
Adress: Beside  Civil Hospital,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone: +(91)-878-2264853, 6451853

YASHODA KRISHNA HOSPITAL
Dr.AKULA SHYLAJA.MBBS,DGO.
Address:Mankanmma Thota,karimnagar,Telanagana-505001.

SAANVI NEURO CARE
Dr. RANJITH KUMAR
Address:RR Hospital.Behind Civil Hospital,karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:9849327827

CHALMEDA ANANDA RAO MEDICAL SCIENCES
Address:Bommakal, Godavarikhani Road,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:0878 –2285565,2285130

PRATHIMA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE
Address:Nagunoor,Karimnagar,Telanagana-505417.
Phone:  0878 221 6380

AMRUTHA MATERNITY NURSING HOME
Dr. GEETHA REDDY
Address:Behind,Civil Hospital,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: 0878-2265396.

ABHILASHA MATERNITY NURSING HOME
Address:Behind,Civil Hospital,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone: 0878-231722.

AMRUTHA VRSHINI ASTHAMA CLINIC 
Address:Vavilalapally,Karimnagar,Telangana-505001
Phone: 0878-2250923,650131.

ASHWINI MATERNITY GERNERAL NURSING HOME
Adress: Opp Girls Junior College,Karimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

SUNSHINE HOSPITAL
Address: SRR Kalyana Mandapam,kaimnagar,Telanagana-505001.
Phone:

JYOTHI NURSING HOME
Address:Shivalayam Road, Karimnagar,Telangana-505001.
Phone: 0878-2243050, 94901 26263.

MEDWIN GENERAL HOSPITAL
Address:Mukarmapura, OPP More Super Market,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:

SAMATHA NURSING HOME
Dr.V PALLAVI.MMBS DGO(GYNC)
Address:Ashok Nagar, Karimnagar,Telangana-505001
Phone:

SHANMUKA SPECIALITY HOSPITAL 
Address:Beside Dr. Laxmi narayana hospital, Karimnagar,Telangana-505001.
Phone: 0878-6503454.

SRI HEMA NURSING HOME
Dr.HEMA LATHA.MD.OBG
Address:Opp. Civil Hospital, Sharmanagar,Kaimnagar,Telangana-505001
Phone: 0878-2232511, 6502791.

SRINIVASA NURSING HOME
Address:Beside Civil Hospital,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone:

VASAVI NURSING HOME
Dr.JAYARAM.MBBS.FCGP
Address:Mankamma Thota,Karimnagar,Telangana-505001
Phone: 0878-2254463.

VASARA HOSPITAL
Address:Mankamma Thota,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:

ADARSHA HOSPITAL
Address:Beside Padmanayaka kalyana Mandapam,Mukarampura,Karimnagar,Telangana-505001.
Phone:081061 08108

TAKSHAN HOSPITAL
Address:Christian colony,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:07207104108