Health&care

Spread the love

HOSPITALS IN KARIMNAGAR

SHANTHI MATERNITY&NURSING HOME
Address:Opp. Aslami Masjid, RajivChowk,Karimnagar,Telangana-505001
Phone: 0878-22422593. Cell: 98481 28109.

SWATHI CHILDREN’S NURSING HOME  
Address:Civil Hospital Road,KArimnagar,Telangana-505001
Phone: 0878-2233619, 2240856.

UMA SKIN CLINIC
Address: Osmanpura, Karimnagar,Telangana-505001
Phone:0878-2263301. Cell: 94403 38176.

NAMRATHA DIAGNOSTICS
Address: Santh nagar, Near Civil Hospital,Karimnagar,Telangana-505001
Phone: 0878-2236777.

OMEGA MULTI SPECIALITY HOSPITAL
Address:Manchiryal chourasta,Choppadandi Road,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:0878 6508899,98851 52333,9703711222

OLGA HOSPITAL
Dr.KANNAM RAMESH.DCH
Address:Choppadandi Road,Karimnagar,Telangana-505001
Phone:

VASUNDARA HOSPITAL
Dr.VANAJA REDDY.MBBS.DGO
Address:Ambedkar Road,Karimnagar,Telangana-505001
Phone: