Meseva centers in Ganneruvaram

Spread the love

Meseva centers in Ganneruvaram

S.No. SCA Name Village Address Authorized Agent Id Agent Name
1 CMS GUNKUL KONDAPUR B Karimnagar(GP),H.No:6-61055,Karimnagar(Dist),PIN:505001 APOPR01157 Sama Sathish Kumar
2 CMS GANNERUVARAM 6-67/24/1, Ganneruvaram( L ), Benjjenki ( M ), Karimnagar ( Dist ) APOPR02210 T. RAVINDER
3 CMS JANGAPALLI H NO 1-43, VILLAGE JANGAPALLI, MANDAL BEJJANKI, DISTRICT KARIMNAGAR APOPR04144 ANUMANDLA KISHORE
4       OSS204621-1 J Deepika